Lịch tiếp dân

TTTuầnTừ ngàyĐến ngày
15Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 09/04/2020 09/04/2020
14Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 01/04/2020 01/04/2020
13Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 26/03/2020 26/03/2020
12Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 19/03/2020 19/03/2020
11Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 12/03/2020 12/03/2020
09Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 27/02/2020 27/02/2020
08Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 20/02/2020 20/02/2020
07Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 13/02/2020 13/02/2020
06Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 06/02/2020 06/02/2020
02Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 16/01/2020 16/01/2020
01Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 09/01/2020 09/01/2020
53Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 02/01/2020 02/01/2020
52Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 26/12/2019 26/12/2019
50Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 19/12/2019 19/12/2019
49Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 12/12/2019 12/12/2019