Lịch tiếp dân

TTTuầnTừ ngàyĐến ngày
48Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 20/12/2018 20/12/2018
17Lịch làm việc Ban Giám đốc 30/04/2018 06/05/2018
46Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 7/11-06/11/2016 07/11/2016 13/11/2016