Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 5/9-11/9/2016

TT Tuần Từ ngày Đến ngày
37 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 5/9-11/9/2016 05/09/2016 11/09/2016
36 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 29/8-4/9/2016 29/08/2016 04/09/2016
35 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 22/8-28/8/2016 22/08/2016 28/08/2016
34 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 5/8-21/8/2016 15/08/2016 21/08/2016
33 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 8/8-14/8/2016 08/08/2016 14/08/2016
32 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 1/8-7/8/2016 01/08/2016 07/08/2016
31 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày từ ngày 25/7-31/7/2016 25/07/2016 31/07/2016
30 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày từ ngày 18/7-24/7/2016 18/07/2016 24/07/2016
29 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày từ ngày 11/7-17/7/2016 11/07/2016 17/07/2016
28 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày từ ngày 4/7-10/7/2016 04/07/2016 10/07/2016
27 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày từ ngày 27/6-3/7/2016 27/06/2016 03/07/2016
26 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày từ ngày 20/6-26/6/2016 20/06/2016 26/06/2016
25 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày từ ngày 13/6-19/6/2016 13/06/2016 19/06/2016
24 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày từ ngày 06/6-12/6/2016 06/06/2016 12/06/2016
23 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày từ ngày 30/5-5/6/2016 30/05/2016 05/06/2016