Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày từ ngày 9/5-15/5/2016

TTTuầnTừ ngàyĐến ngày
20Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày từ ngày 9/5-15/5/2016 09/05/2016 15/05/2016
19Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 4/5-8/5/2016 04/05/2016 08/05/2016
18Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 25/4-30/4/2016 25/04/2016 30/04/2016
17Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 18/4-24/4/2016 18/04/2016 24/04/2016
16Lịch làm việc Ban giám đốc từ ngày 11/4-17/4/2016 11/04/2016 17/04/2016
15Lịch làm việc ban giám đốc từ ngày 4/4-10/4/2016 04/04/2016 10/04/2016
14Lịch tuần ban giám đốc tuần từ ngày 28/3-3/4/2016 28/03/2016 03/04/2016
13Lịch làm việc ban giám đốc tuần từ ngày 21/03/2016 – 27/03/2016 21/03/2016 27/03/2016
12Lịch làm việc ban giám đốc tuần từ ngày 14/03/2016 – 20/03/2016 14/03/2016 20/03/2016
11Lịch làm việc ban giám đốc tuần từ ngày 07/03/2016 – 13/03/2016 07/03/2016 13/03/2016
10Lịch làm việc ban giám đốc tuần từ ngày 29/02/2016 – 06/03/2016 22/03/2016 06/03/2016
9Lịch làm việc ban giám đốc tuần từ ngày 22/02/2016 – 28/02/2016 22/02/2016 28/02/2016
6Lịch làm việc ban giám đốc tuần từ ngày 01/02/2016 – 07/02/2016 01/02/2016 07/02/2016
4Lịch làm việc ban giám đốc tuần từ ngày 18/01/2016 – 24/01/2016 18/01/2016 24/01/2016
3Lịch làm việc ban giám đốc tuần từ ngày 11/01/2016 – 17/01/2016 11/01/2016 17/01/2016