TT Tuần Từ ngày Đến ngày
5 Lịch làm việc Ban Giám đốc 29/01/2018 04/02/2018
4 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 22/01- 28/01/2018 22/01/2018 28/01/2018
3 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 15/01-21/01/2018 15/01/2018 21/01/2018
2 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 08/01-14/01/2018 08/01/2018 14/01/2018
1 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 02/01-07/01/2018 02/01/2018 07/01/2018
52 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 25/12-31/12/2017 25/12/2017 31/12/2017
51 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 18/12-24/12/2017 18/12/2017 24/12/2017
50 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 11/12-17/12/2017 11/12/2017 17/12/2017
49 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 04/12-10/12/2017 04/12/2017 10/12/2017
48 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 27/11-03/12/2017 27/11/2017 03/12/2017
47 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 20/11-26/11/2017 20/11/2017 26/11/2017
46 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 13/11-19/11/2017 13/11/2017 19/11/2017
45 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 06/11-12/11/2017 06/11/2017 12/11/2017
44 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 30/10-5/11/2017 30/10/2017 05/11/2017
43 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 23/10-29/10/2017 23/10/2017 29/10/2017