TT Tuần Từ ngày Đến ngày
46 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 13/11-19/11/2017 13/11/2017 19/11/2017
45 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 06/11-12/11/2017 06/11/2017 12/11/2017
44 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 30/10-5/11/2017 30/10/2017 05/11/2017
43 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 23/10-29/10/2017 23/10/2017 29/10/2017
42 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 16/10-22/10/2017 16/10/2017 22/10/2017
41 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 09/10-15/10/2017 09/10/2017 15/10/2017
40 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 02/10-07/10/2017 02/10/2017 07/10/2017
39 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 25/9-30/9/2017 25/09/2017 30/09/2017
38 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 18/9-24/9/2017 18/09/2017 24/09/2017
37 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 11/9-17/9/2017 11/09/2017 17/09/2017
36 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 05/9-10/9/2017 05/09/2017 10/09/2017
35 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 28/8-01/9/2017 28/08/2017 01/09/2017
34 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 21/8-27/8/2017 21/08/2017 27/08/2017
33 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 14/8-20/8/2017 14/08/2017 20/08/2017
32 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 07/8-13/8/2017 07/08/2017 13/08/2017