TT Tuần Từ ngày Đến ngày
31 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 31/7-06/8/2017 31/07/2017 06/08/2017
30 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 24/7-30/7/2017 24/07/2017 30/07/2017
29 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 17/7-23/7/2017 17/07/2017 23/07/2017
28 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 10/7-16/7/2017 10/07/2017 16/07/2017
27 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 03/7-09/7/2017 03/07/2017 09/07/2017
26 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 26/6-02/7/2017 26/06/2017 02/07/2017
25 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 19/6-25/6/2017 19/06/2017 25/06/2017
24 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 12/6-11/6/2017 12/06/2017 18/06/2017
23 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 05/6-11/6/2017 05/06/2017 11/06/2017
22 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 29/5-04/6/2017 29/05/2017 04/06/2017
21 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 15/5-21/5/2017 22/05/2017 28/05/2017
20 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 15/5-21/5/2017 15/05/2017 21/05/2017
19 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 8/5-14/5/2017 08/05/2017 14/05/2017
18 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 01/5-05/5/2017 01/05/2017 05/05/2017
17 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 24/4-28/4/2017 24/04/2017 28/04/2017