TT Tuần Từ ngày Đến ngày
41 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 09/10-15/10/2017 09/10/2017 15/10/2017
40 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 02/10-07/10/2017 02/10/2017 07/10/2017
39 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 25/9-30/9/2017 25/09/2017 30/09/2017
38 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 18/9-24/9/2017 18/09/2017 24/09/2017
37 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 11/9-17/9/2017 11/09/2017 17/09/2017
36 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 05/9-10/9/2017 05/09/2017 10/09/2017
35 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 28/8-01/9/2017 28/08/2017 01/09/2017
34 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 21/8-27/8/2017 21/08/2017 27/08/2017
33 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 14/8-20/8/2017 14/08/2017 20/08/2017
32 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 07/8-13/8/2017 07/08/2017 13/08/2017
31 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 31/7-06/8/2017 31/07/2017 06/08/2017
30 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 24/7-30/7/2017 24/07/2017 30/07/2017
29 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 17/7-23/7/2017 17/07/2017 23/07/2017
28 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 10/7-16/7/2017 10/07/2017 16/07/2017
27 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 03/7-09/7/2017 03/07/2017 09/07/2017