Quy tắc ứng xử

Liên hoan Tiểu phẩm tuyên truyền văn hóa ứng xử phụ nữ Thủ đô năm 2018

Tham gia Liên hoan có 100 diễn viên không chuyên là cán bộ, hội viên phụ nữ, hội viên cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên của 07 đội thi đại diện cho Hội LHPN các phường: Văn Quán, Biên Giang, Phúc La, Vạn Phúc, Phú Lương, Phú Lãm, Phú La.

Nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ nói riêng và nhân dân trong quận Hà Đông nói chung triển khai thực hiện tốt “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố”; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, vừa qua, Hội LHPN quận Hà Đông đã tổ chức Liên hoan Tiểu phẩm tuyên truyền văn hóa ứng xử phụ nữ Thủ đô năm 2018.

Liên hoan được tổ chức nhằm triển khai thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử.

Tham gia Liên hoan có 100 diễn viên không chuyên là cán bộ, hội viên phụ nữ, hội viên cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên của 07 đội thi đại diện cho Hội LHPN các phường: Văn Quán, Biên Giang, Phúc La, Vạn Phúc, Phú Lương, Phú Lãm, Phú La. Những tình huống ứng xử trong gia đình, nơi công cộng, cuộc sống hằng ngày…đã được các đội thi sân khấu hóa thành những tiểu phẩm, qua đó góp phần nhân lên những nét đẹp của người phụ nữ Thủ đô; phê phán những hành động, ứng xử chưa đẹp trong cộng đồng; vai trò của Hội LHPN trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên thực hiện nếp sống văn minh đô thị, ứng xử có văn hóa, phát huy nét đẹp của người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tiêu biểu như tiểu phẩm: “Táo quân chầu trời” (phường Phú Lương), “Mình cùng đi nhé” (phường Phú Lãm), “Chung tay bảo vệ môi trường” (phường Biên Giang)…

Tiểu phẩm tham gia Liên hoan của Hội LHPN phường Văn Quán.

Tại Liên hoan, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Hội LHPN phường Phú Lương, 02 giải Nhì cho Hội LHPN phường Biên Giang, Phú Lãm; 04 giải Ba cho Hội LHPN phường Văn Quán, Phú La, Vạn Phúc, Phúc La.

Văn Đức

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *