Văn bản: 153/2018/NĐ-CP

Số ký hiệu 153/2018/NĐ-CP
Ngày văn bản 23/05/2019
Ngày ban hành 07/11/2018
Tệp đính kèm 153 2018 ND-CP.signed
Trích yếu nội dung Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng

Văn bản: 152/2018/NĐ-CP

Số ký hiệu 152/2018/NĐ-CP
Ngày văn bản 07/11/2018
Ngày ban hành 07/11/2018
Tệp đính kèm 152 2018 ND-CP.signed
Trích yếu nội dung Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu

Văn bản: 148/2018/NĐ-CP

Số ký hiệu 148/2018/NĐ-CP
Ngày văn bản 24/10/2018
Ngày ban hành 24/10/2018
Tệp đính kèm 148.signed
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

Văn bản: 97/2018/TT-BTC

Số ký hiệu 97/2018/TT-BTC
Ngày văn bản 30/10/2018
Ngày ban hành 30/10/2018
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 97 2018 TT-BTC
Trích yếu nội dung Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Văn bản: 69/2018/QH14

Số ký hiệu 69/2018/QH14
Ngày văn bản 08/11/2018
Ngày ban hành 08/11/2018
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 69.signed
Trích yếu nội dung Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Văn bản: 152/2018/NÐ-CP

Số ký hiệu 152/2018/NÐ-CP
Ngày văn bản 23/05/2019
Ngày ban hành 23/05/2019
Người ký duyệt 07/11/2018
Tệp đính kèm NĐ 152
Trích yếu nội dung Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu

Văn bản: 99/2018/TT-BTC

Số ký hiệu 99/2018/TT-BTC
Ngày văn bản 01/11/2018
Ngày ban hành 01/11/2018
Tệp đính kèm 99-btc.signed
Trích yếu nội dung Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên

Văn bản: 34/2018/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu 34/2018/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản 02/11/2018
Ngày ban hành 02/11/2018
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 34-BVHTTDL
Trích yếu nội dung Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm thể thao

Văn bản: 110/2018/NĐ-CP

Số ký hiệu 110/2018/NĐ-CP
Ngày văn bản 29/08/2018
Ngày ban hành 29/08/2018
Tệp đính kèm 110 2018 ND-CP.signed
Trích yếu nội dung Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Văn bản: 33/2018/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu 33/2018/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản 15/10/2018
Ngày ban hành 15/10/2018
Tệp đính kèm 33-BVHTTDL.signed
Trích yếu nội dung Quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu

Văn bản: 749/TL-VHCS

Số ký hiệu 749/TL-VHCS
Ngày văn bản 30/10/2018
Ngày ban hành 30/10/2018
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm Thele 749
Trích yếu nội dung Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019) và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019)

Văn bản: 4761/BVHTTDL – VP

Số ký hiệu 4761/BVHTTDL – VP
Ngày văn bản 25/10/2018
Ngày ban hành 25/10/2018
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm CV 7727 4761 BVHTTDL - VP_1-pages-2-5
Trích yếu nội dung Tham gia cuộc thi viết Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước

Văn bản: 33/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu 33/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản 15/10/2018
Ngày ban hành 15/10/2018
Tệp đính kèm Thông-tư-33.2018
Trích yếu nội dung Quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu

Văn bản: 130/2018/NĐ-CP

Số ký hiệu 130/2018/NĐ-CP
Ngày văn bản 27/09/2018
Ngày ban hành 27/09/2018
Tệp đính kèm 130 2018 ND-CP.signed
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Văn bản: 138/QÐ-MTNATL

Số ký hiệu 138/QÐ-MTNATL
Ngày văn bản 23/05/2019
Ngày ban hành 23/05/2019
Tệp đính kèm QĐ 138
Trích yếu nội dung V/v Ban hành Quy chế về hoạt động giám định tác phẩm mỹ thuật - tác phẩm nhiếp ảnh