Văn bản: 102/2016/NĐ-CP

Số ký hiệu 102/2016/NĐ-CP
Ngày văn bản 01/07/2016
Ngày ban hành 01/07/2016
Tệp đính kèm 102_2016_nd-cp_315456
Trích yếu nội dung QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC

Văn bản: 96/2016/NĐ-CP

Số ký hiệu 96/2016/NĐ-CP
Ngày văn bản 01/07/2016
Ngày ban hành 01/07/2016
Tệp đính kèm 96_2016_nd-cp_315469
Trích yếu nội dung QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Văn bản: 02/2016/TTLT – BVHTTDL – BCA

Số ký hiệu 02/2016/TTLT – BVHTTDL – BCA
Ngày văn bản 04/05/2016
Ngày ban hành 25/06/2016
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 02_2016_TTLT-BVHTTDL-BCA_313701
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Văn bản: 56/2016/NĐ-CP

Số ký hiệu 56/2016/NĐ-CP
Ngày văn bản 29/06/2016
Ngày ban hành 15/08/2016
Cơ quan ban hành Trung Ương
Người ký duyệt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Tệp đính kèm 56_2016_ND-CP_316250
Trích yếu nội dung SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Văn bản: 03/2016/TTLT-BCA-BQP

Số ký hiệu 03/2016/TTLT-BCA-BQP
Ngày văn bản 24/06/2016
Ngày ban hành 10/08/2016
Cơ quan ban hành Trung Ương
Người ký duyệt Thứ trưởng - Thượng tướng Bùi Văn Nam
Tệp đính kèm 03_2016_TTLT-BCA-BQP_315988
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNG HÓA NƯỚC NGOÀI VÀO, RA KHU KINH TẾ CỬA KHẨU VÀ CẢNG BIỂN THUỘC KHU KINH TẾ

Văn bản: 46/2016/NĐ-CP

Số ký hiệu 46/2016/NĐ-CP
Ngày văn bản 26/05/2016
Ngày ban hành 01/08/2016
Cơ quan ban hành Trung Ương
Người ký duyệt Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
Tệp đính kèm 46_.signed
Trích yếu nội dung Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Văn bản: 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

Số ký hiệu 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
Ngày văn bản 02/04/2009
Ngày ban hành 02/04/2009
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 07_2015_TTLT-BVHTTDL-BNV_293734
Trích yếu nội dung Thông tư số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Văn bản: 12/2014/QĐ-UBND

Số ký hiệu 12/2014/QĐ-UBND
Ngày văn bản 26/02/2014
Ngày ban hành 26/02/2014
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm 12_2014_QD-UBND_222698
Trích yếu nội dung Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội vể sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế -xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011.

Văn bản: 11/2011/QĐ-UBND

Số ký hiệu 11/2011/QĐ-UBND
Ngày văn bản 02/03/2011
Ngày ban hành 02/03/2011
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm 11_2011_QD-UBND_119921
Trích yếu nội dung Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế -xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

Văn bản: 70/2013/QĐ-UBND

Số ký hiệu 70/2013/QĐ-UBND
Ngày văn bản 30/12/2013
Ngày ban hành 30/12/2013
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm 70_2013_QD-UBND_218293
Trích yếu nội dung Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý Hồ Hoàn Kiếm.

Văn bản: 05/2018/TT-BKHĐT

Số ký hiệu 05/2018/TT-BKHĐT
Ngày văn bản 10/12/2018
Ngày ban hành 10/12/2018
Tệp đính kèm
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia