Văn bản: 2251/SVHTT-VP

Số ký hiệu 2251/SVHTT-VP
Ngày văn bản 07/07/2016
Ngày ban hành 07/07/2016
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa và Thể Thao
Người ký duyệt PGĐ Nguyễn Khắc Lợi
Tệp đính kèm CV 2251 SVHTT VP_1
Trích yếu nội dung Chuẩn bị nội dung sơ kết 3 năm thi hành Luật Thủ đô

Văn bản: 106/KH-UBND

Số ký hiệu 106/KH-UBND
Ngày văn bản 03/06/2016
Ngày ban hành 03/06/2016
Người ký duyệt Ngô Văn Quý - Phó Chủ Tịch
Tệp đính kèm khub-106-2016-01_signed
Trích yếu nội dung Thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

Văn bản: 21/2016/QĐ-UBND

Số ký hiệu 21/2016/QĐ-UBND
Ngày văn bản 28/06/2016
Ngày ban hành 28/06/2016
Người ký duyệt Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung
Tệp đính kèm QDPQ_21_2016.PDF
Trích yếu nội dung Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Văn bản: 12/2014/QĐ-UBND

Số ký hiệu 12/2014/QĐ-UBND
Ngày văn bản 26/02/2014
Ngày ban hành 26/02/2014
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm 12_2014_QD-UBND_222698
Trích yếu nội dung Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội vể sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế -xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011.

Văn bản: 11/2011/QĐ-UBND

Số ký hiệu 11/2011/QĐ-UBND
Ngày văn bản 02/03/2011
Ngày ban hành 02/03/2011
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm 11_2011_QD-UBND_119921
Trích yếu nội dung Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế -xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

Văn bản: 70/2013/QĐ-UBND

Số ký hiệu 70/2013/QĐ-UBND
Ngày văn bản 30/12/2013
Ngày ban hành 30/12/2013
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm 70_2013_QD-UBND_218293
Trích yếu nội dung Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý Hồ Hoàn Kiếm.