Văn bản: 3610/UB-KT

Số ký hiệu3610/UB-KT
Ngày văn bản16/06/2016
Ngày ban hành16/06/2016
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm ub-3610-2016-01_signed
Trích yếu nội dungThực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Văn bản: 173/KH-UBND

Số ký hiệu173/KH-UBND
Ngày văn bản23/09/2016
Ngày ban hành23/09/2016
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Người ký duyệtPCT Lê Hồng Sơn
Tệp đính kèm khub-173-2016-01_signed
Trích yếu nội dungKế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội

Văn bản: 16/2016/TT-BCT

Số ký hiệu16/2016/TT-BCT
Ngày văn bản19/08/2016
Ngày ban hành19/08/2016
Tệp đính kèm 16_2016_tt-bct_320340
Trích yếu nội dungQUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU VÀ TRỨNG GIA CẦM CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH KINH TẾ Á - ÂU NĂM 2016

Văn bản: 9134/UB-CT

Số ký hiệu9134/UB-CT
Ngày văn bản21/12/2015
Ngày ban hành21/12/2015
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm ub-9134-2015-01_signed
Trích yếu nội dungTăng cường sử dụng xăng E5 của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội

Văn bản: 02/2016/TTLT – BVHTTDL – BCA

Số ký hiệu02/2016/TTLT – BVHTTDL – BCA
Ngày văn bản04/05/2016
Ngày ban hành25/06/2016
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 02_2016_TTLT-BVHTTDL-BCA_313701
Trích yếu nội dungHƯỚNG DẪN PHỐI HỢP CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Văn bản: 2251/SVHTT-VP

Số ký hiệu2251/SVHTT-VP
Ngày văn bản07/07/2016
Ngày ban hành07/07/2016
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa và Thể Thao
Người ký duyệtPGĐ Nguyễn Khắc Lợi
Tệp đính kèm CV 2251 SVHTT VP_1
Trích yếu nội dungChuẩn bị nội dung sơ kết 3 năm thi hành Luật Thủ đô

Văn bản: 106/KH-UBND

Số ký hiệu106/KH-UBND
Ngày văn bản03/06/2016
Ngày ban hành03/06/2016
Người ký duyệtNgô Văn Quý - Phó Chủ Tịch
Tệp đính kèm khub-106-2016-01_signed
Trích yếu nội dungThông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

Văn bản: 21/2016/QĐ-UBND

Số ký hiệu21/2016/QĐ-UBND
Ngày văn bản28/06/2016
Ngày ban hành28/06/2016
Người ký duyệtChủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung
Tệp đính kèm QDPQ_21_2016.PDF
Trích yếu nội dungQuyết định số 21/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Văn bản: 12/2014/QĐ-UBND

Số ký hiệu12/2014/QĐ-UBND
Ngày văn bản26/02/2014
Ngày ban hành26/02/2014
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm 12_2014_QD-UBND_222698
Trích yếu nội dungQuyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội vể sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế -xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011.

Văn bản: 11/2011/QĐ-UBND

Số ký hiệu11/2011/QĐ-UBND
Ngày văn bản02/03/2011
Ngày ban hành02/03/2011
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm 11_2011_QD-UBND_119921
Trích yếu nội dungQuyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế -xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

Văn bản: 70/2013/QĐ-UBND

Số ký hiệu70/2013/QĐ-UBND
Ngày văn bản30/12/2013
Ngày ban hành30/12/2013
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm 70_2013_QD-UBND_218293
Trích yếu nội dungQuyết định số 70/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý Hồ Hoàn Kiếm.