Quy tắc ứng xử

Mê Linh nỗ lực đưa quy tắc ứng xử vào cuộc sống

Ngay sau khi UBND thành phố Hà Nội ban hành bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố và bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố, huyện Mê Linh đã tập trung chỉ đạo quán triệt, phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, để 02 bộ Quy tắc ứng xử nhanh chóng đi vào cuộc sống

Việc tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức như: Trên các phương tiện thông tin đại chúng; Cổng thông tin điện tử của huyện; đài truyền thanh xã, thị trấn; bảng tin, nơi sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư; niêm yết tại các nhà văn hóa; phát tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền trực quan; lồng ghép thông qua các hội nghị từ huyện đến khu dân cư; tổ chức Hội thi tuyên truyền 02 bộ Quy tắc ứng xử….

         

Thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện Mê Linh.

Kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử đã tác động, chuyển biến rõ nét trong nhận thức, thái độ và hành vi ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc. Có thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm khi giao tiếp với người dân, doanh nghiệp. Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân thông qua việc giữ gìn vệ sinh công cộng, có thái độ lịch sự, đúng mực khi tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí tại các điểm sinh hoạt công cộng.

          

         Diễu hành tuyên truyền cổ động trực quan về thực hiện quy tắc ứng xử.

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả 02 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, UBND huyện Mê Linh đã ban hành kế hoạch về tổ chức thực hiện các mô hình tuyên truyền 02 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội. Theo đó, bắt đầu từ 30/7/2019, huyện triển khai thực hiện 08 mô hình tuyên truyền, gồm có: (1) Mô hình bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; (2) Mô hình chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung; (3) Mô hình tuyên truyền cho tiểu thương giao tiếp thân thiện trong mua, bán hàng hóa, niêm yết giá, nguồn gốc sản phẩm, không sử dụng hóa chất độc hại; (4) Mô hình đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông; (5) Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; (6) Mô hình hướng dẫn nhân dân chấp hành luật giao thông, thân thiện, nhường nhịn khi có va chạm trên đường; (7) Mô hình xây dựng trường học thân thiện, nói lời hay – làm việc tốt, cảnh quan đẹp (8) Mô hình thôn, tổ dân phố không tệ nạn xã hội, môi trường xanh – sạch – đẹp”.

Xuân Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *