Tin tức - Sự kiện

Nâng cao chất lượng Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vừa ban hành công văn số 1499/BCĐ-VPTTBCĐ gửi BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nâng cao chất lượng Phong trào. Theo đó, […]

Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vừa ban hành công văn số 1499/BCĐ-VPTTBCĐ gửi BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nâng cao chất lượng Phong trào.

Theo đó, BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai, thực hiện việc nâng cao chất lượng phong trào một số nội dung sau:

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện Quyết định số 2478/QĐ-TTg, ngày 30/12/2015, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với trọng tâm là thông tin, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về những điển hình tiên tiến, nêu gương “Người tốt, việc tốt” trong việc thực hiện Phong trào, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến nhiều đối tượng, tầng lớp nhân dân với nhiều nội dung phong phú, đa dạng; đồng thời, lên án các thói hư, tật xấu, biểu hiện tiêu cực, hình thức, chạy theo thành tích trong việc xét và công nhận các danh hiệu văn hóa.

Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường

 Rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến và kinh doanh vào tiêu chuẩn bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Chấn chỉnh việc thực hiện quy trình, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu văn hóa, đặc biệt là trong việc xét, công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Làng (thôn, ấp, bản, tổ dân phố) văn hóa, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

Tiếp tục xây dựng gia đình văn hóa

        Rà soát, chấn chỉnh hoạt động của BCĐ các cấp; thực hiện tốt quy chế phối hợp; phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nội dung kế hoạch, quy trình thực hiện các hoạt động của Phong trào.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến; phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vi phạm trong việc xét, công nhận các danh hiệu văn hóa, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn.

 

Diệp Liên

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *