Sự kiện

Ngành Văn hóa Hà Nội ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử trong cơ quan

Sáng nay, Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội đã tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc Sở.

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 25/01/2017 về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, sáng ngày 13/02/2017, Sở Văn hóa & Thể thao Hà nội đã tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện Quy tắc này nhằm quán triệt việc thực hiện đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị trực thuộc Sở.

Ông Nguyễn Khắc Lợi -Phó Giám đốc Sở phổ biến Quy tắc ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở

Tại Lễ ký cam kết, Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở đã phổ biến Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội đến Đại diện, Thủ trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị, Người đứng đầu các đoàn thể thuộc Sở VHTT Hà Nội. Quy tắc có 4 chương, 11 điều đưa ra những chuẩn mực cho cán bộ tại nơi làm việc như thời gian, trang phục, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và quy định ứng xử với người dân ở nơi làm việc, khu dân cư và nơi công cộng.

Là cơ quan thường trực triển khai, tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quyết tâm quán triệt Quy tắc ứng xử đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong từng Phòng, Ban, đơn vị, các đoàn thể thuộc Sở. Đại diện các đơn vị cũng đã ký cam kết thực hiện Quy tắc này.

Giám đốc Sở Tô Văn Động phát biểu tại Lễ ký cam kết

Trả lời phỏng vấn tại Lễ ký cam kết, Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở cho biết: Để thực hiện tốt Quy tắc ứng xử này, Hà Nội cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, đoàn thể. Ngoài nhiệm vụ của cơ quan thường trực, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đoàn thể, quan trọng nhất là các cơ quan truyền thông phải cùng tham gia vào giám sát việc thực hiện quy tắc này. Chúng ta sẽ biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những người thực hiện tốt quy tắc này đồng thời cũng sẽ phê phán những hành vi, ứng xử không tốt cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Và nếu cán bộ, công chức, viên chức nào có hành vi sai phạm thì tùy mức độ chúng ta phải có hình thức xử lý nghiêm khắc…Thủ trưởng các đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình nếu xảy ra sai phạm.

Dưới đây là những hình ảnh tại Lễ ký cam kết:

 

Đại diện các Phòng, Ban,  Thủ trưởng các đơn vị ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử

V.H

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *