Gia đìnhHà Nội tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: những chuyển biến tích cực25/11/2016

Là một trong những địa phương tiên phong triển khai thực hiện các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Hà Nội luôn xác định rõ mục tiêu đẩy mạnh chất lượng phong trào, trọng tâm là nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Sau 15 […]

Nếp Sống văn hoáGóp phần xây dựng những “tế bào” tốt11/08/2016

Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Xác định tầm quan trọng của gia đình trong phát triển kinh tế- xã hội nên những năm qua, quận Cầu Giấy đã không ngừng đầu tư, đổi mới các hình thức hoạt động theo phương châm thiết thực, […]