Sự kiện

Nhân lên nét đẹp văn hóa trong đời sống nhân dân

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thường Tín, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện đã có những bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Phong trào đã gắn kết chặt […]

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thường Tín, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện đã có những bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Phong trào đã gắn kết chặt chẽ với nhiệu vụ phát triển kinh tế – xã hội, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, đem lại hiệu quả thiết thực.

Triển khai phong trào, huyện Thường Tín đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo  trực tiếp của Huyện ủy- HĐND- UBND, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn. Ban Chỉ đạo phong trào từ huyện đến cơ sở đã hoạt động hiệu quả, tham mưu tích cực cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào; coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện, có sự vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị.

Việc xây dựng các danh hiệu văn hóa  được quan tâm, chú trọng, hướng mạnh về cơ sở, gắn liền với phong trào xây dựng nông thôn mới.Việc xây dựng gia đình văn hóa  đã có những bước phát triển đáng kể và từng bước được nâng cao cả về số lượng, chất lượng và độ bền vững của phong trào. Không chỉ chú trọng việc bình xét các danh hiệu theo hướng thực chất, công khai, dân chủ, nghiêm túc, huyện Thường Tín đã làm tốt việc nhân rộng các điển hình tiên tiến thông qua việc tổ chức các hội nghị biểu dương gia đình văn hóa, làng văn hóa tiêu biểu hàng năm. Hiện nay, huyện có 85,09% số hộ, 64,85% số làng, 75% tổ dân phố, 69,7% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa; xã Nhị Khê được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Cùng với việc  triển đời sống kinh tế, nâng số hộ giàu, giảm hộ nghèo, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Trong lễ cưới hầu hết không sử dụng thuốc lá; không còn tình trạng thách cưới, bỏ lệ chia cau làng, làm cỗ “lại mặt” sau ngày cưới. Để tổ chức tốt việc tang theo nếp sống văn minh, tiến bộ, tại mỗi thôn, làng đều có ban tang lễ và quỹ thăm hỏi, phúng viếng. Khi có người qua đời, chính quyền, cơ quan, đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội ở địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ với gia đình, tổ chức việc tang chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương. Nhiều làng có quy định cụ thể về phúng viếng, không còn tục viếng bằng lễ chín, khóc mướn, lăn đường, phạt mộc, yểm bùa…

Xác định việc xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở có vai trò quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa, huyện đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư cho lĩnh vực này. Hiện nay, hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, từng bước phát huy hiệu quả. 24/29 xã xây dựng được sân luyện tập thể dục thể thao, 29/29 xã, thị trấn triển khai xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp 129/169 nhà văn hóa thôn, cụm dân cư.

Quan tâm đến xây dựng, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, huyện đã chú trọng xây dựng và duy trì hoạt động của nhiều mô hình câu lạc bộ: Hát trống quân (xã  Khánh Hà), hát chèo (xã Nghiêm Xuyên, Duyên Thái), biểu diễn rối cạn (xã Nguyễn Trãi)..thu hút đông đảo hội viên tham gia. Vào các dịp kỷ niệm, ngày lễ, Nhà Văn hóa huyện chủ động xây dựng các chương trình văn nghệ đặc sắc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ giá trị văn hóa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Hoạt động thể dục- thể thao thường xuyên được chú trọng và đầu tư toàn diện. Huyện tập trung phát triển các môn thể thao mũi nhọn như cầu lông, bóng bàn, bóng đá đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa thể dục thể thao, tạo phong trào TDTT quần chúng sôi  nổi từ đó chọn lựa, bồi dưỡng vận động viên tham gia các giải thành phố, quốc gia. Trong 10 năm gần đây, huyện đã đoạt 381 huy chương các loại khi thi đấu giải thành phố, quốc gia.

Sau 15 năm triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, huyện Thường Tín đã thu  được nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua đó  tạo dựng cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp, xây dựng cộng đồng văn minh, sống có văn hóa, nhiều giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình và cộng đồng được phát huy, hình thành nhiều nét đẹp văn hóa trong đời sống nhân dân. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhân đạo, từ thiện… được hưởng ứng tích cực, tạo hiệu quả thiết thực.  Ý thức trách nhiệm của mỗi người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tốt hơn, thể hiện ở việc tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có hành vi ứng xử, lối sống văn hóa, thanh lịch, có ý thức bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Huyện đã nhiều lần được UBND thành phố, Bộ VHTTDL tặng bằng khen.

1

Phong trào văn nghệ huyện Thường Tín phát triển sôi nổi, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân

2

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào

                                          Ảnh: Trường Giang

Hoàng Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *