Tin tức - Sự kiện

Nhân lên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng bộ thành phố Hà Nội phải làm gương cho các Đảng bộ khác”, những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (Chỉ thị 05) đã được các cấp, các ngành Thủ đô triển khai nghiêm túc, bài bản. Qua thời gian, việc học và làm theo lời Bác đã lan tỏa nhanh, tạo chuyển biến mạnh, góp phần nhân lên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Hội nghị “Hà Nội 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”.

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, trong đó xác định rõ khâu đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Điểm nhấn đặc biệt là Hà Nội gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng với triển khai các nội dung của Chỉ thị 05, chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ; hướng tới xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, giản dị, tận tụy, trung thực. Liên tiếp hai năm 2018-2019, Hà Nội chọn chủ đề công tác là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chính vì thế, các nội dung của Chỉ thị 05 được Hà Nội triển khai đồng bộ với các hoạt động chuyên môn.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố. Đến nay, mặc dù còn gặp một số khó khăn, song các địa phương đều quyết tâm thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ trong hoạt động của hệ thống chính trị, qua đó đổi mới căn bản công tác đánh giá cán bộ, khắc phục tình trạng cào bằng, tạo động lực mới cho đội ngũ trong thực thi công vụ. Trong quá trình thực hiện, với những việc khó, việc mới như đánh giá cán bộ hằng tháng, quy tắc ứng xử… thành phố xác định tinh thần là không cầu toàn, phải mạnh dạn ban hành để thực hiện. Khi thực hiện rồi nếu phát sinh bất cập thì tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện…

Cùng với đó, Thành phố ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trực thuộc và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thủ đô; ban hành và triển khai hiệu quả Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16-12-2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”…

Học và làm theo lời Bác, Thủ đô Hà Nội ngày càng khang trang, hiện đại hơn.

Đến nay, việc triển khai chỉ thị, nghị quyết đã thẩm thấu đến từng cơ sở và mỗi cán bộ, đảng viên; từ đó tạo bầu không khí mới, trách nhiệm, tinh thần làm việc mới để quan tâm, chăm lo tốt hơn đến tổ chức cơ sở Đảng, xem xét, giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Đáng chú ý, những vấn đề bức xúc, tồn đọng của Nhân dân, nhất là trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản, cấp giấy chứng nhận… đã được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết, có chuyển biến rõ nét.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05, tại nhiều cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ Nhân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ gương mẫu, chuẩn mực trong lòng dân. Bằng những nỗ lực ấy, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Hà Nội phấn khởi và tự hào được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá, nhận xét: “Đảng bộ Hà Nội là một trong những Đảng bộ đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…”.

Để có được những kết quả vô cùng quý giá ấy, cùng với việc bám sát và triển khai đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã làm tốt các mặt công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác tư tưởng, chính trị, công tác kiểm tra, công tác dân vận… Trong đó, công tác tư tưởng, chính trị, công tác tổ chức và công tác kiểm tra được triển khai kịp thời, sâu sắc, phối hợp nhịp nhàng với các mặt công tác khác đã đem lại hiệu quả cao, góp phần tạo dựng khối đoàn kết toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội thêm bền vững. Từ đó, góp phần quan trọng nâng cao ý thức, trau dồi, rèn luyện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ Nhân dân và ý thức tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và của Thủ đô.

Xuân Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *