Video Clip

Kiểm tra lớp phổ cập bơi quận Cầu Giấy hè 2018
Hội thi Trưởng thôn thân thiện
Kiểm tra lớp phổ cập bơi 1 huyện Đan Phượng hè 2018
Chung khảo Hội thi Bí thư chi bộ giỏi