Người Hà Nội văn minh thanh lịch

Phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra của Chương trình 04 trong năm 2019

Sáng 8/3, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II-2019. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-Ctr/TU chủ trì cuộc họp.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-Ctr/TU Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy – Phó ban Chỉ đạo Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy-Phó ban Chỉ đạo Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo Ngô Văn Quý; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Nỗ lực trong việc thực hiện những chỉ tiêu đề ra
Thực hiện Chương trình 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/8/2019 của UBND Thành phố về thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020, ngay từ đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, đề án và các dự án trong Chương trình 04-CTr/TU và kế hoạch 165/KH-UBND của UBND Thành phố đảm bảo tiến độ đề ra; Thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên đôn đốc các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp thực hiện.

Các đơn vị, sở, ngành cũng nỗ lực thực hiện đạt được những chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) đã đề xuất phương án tự chủ, tăng cường xã hội hóa, quản lý và khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa các đơn vị thuộc Sở VHTT quản lý; Tăng cường quản lý, tu bổ tôn tạo phát huy giá trị di tích danh thắng; Tăng cường công tác quản lý hoạt động nghệ thuật, giao lưu về văn hóa, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán và các hoạt động phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên; tổ chức thành công 35 sự kiện văn hóa, thể thao, phát động tuyên truyền tại khu vực không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm…

Sở Du lịch tiếp tục đôn đốc quận, huyện, thị xã triển khai Nghị quyết và Kế hoạch của Thành phố về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Rà soát, khảo sát tiềm năng khai thác du lịch trên cơ sở các di tích lịch sử văn hóa, làng nghề, danh lam, thắng cảnh đặc trưng trên địa bàn, lựa chọn và lập kế hoạch tập trung đầu tư phát triển 01 – 02 sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương.

Sở Thông tin và truyền thông hoàn thiện dự thảo phương án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025 theo Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với 30 quận, huyện, thị xã, sở, ngành hoàn thiện Đề án “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống mạng lưới trường học trên địa bàn Thành phố” trình Thành phố phê duyệt; Tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, chú trọng phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực người học, tăng cường nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng chống dịch được Sở Y tế tăng cường giám sát tại tất cả các tuyến; Thường xuyên cử cán bộ y tế vào các bệnh viện để chủ động giám sát ca bệnh, kịp thời tham mưu cho các cấp về diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch; Ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện công lập và công tác quản lý nhà nước đối với các bệnh viện ngoài công lập; Triển khai đánh giá quản lý chất lượng bệnh viện năm; Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị xây dựng các Đề án phát triển mạng lưới khám chữa bệnh…

Đến nay, có 04/19 chỉ tiêu của Chương trình 04-CTr/TU đã về đích là: chỉ tiêu về tỷ lệ xã có điểm luyện tập thể dục thể thao theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ, tỷ lệ trẻ em 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân <8,5%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế theo chuẩn mới. Riêng đối với chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 còn 1,16%, hoàn thành trước 2 năm mục tiêu giảm nghèo của Thành phố giai đoạn 2016-2020 (nếu trừ hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội thì tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,6%).

Công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
Công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được Sở VHTT Hà Nội và các sở, ban, ngành đã triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục triển khai các quy tắc ứng xử, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội.

Sở VHTT đã Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về các quy tắc ứng xử năm 2019. Tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sở Giáo dục và Đào tạo Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai giảng dạy đại trà bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” trong các nhà trường phổ thông; triển khai mô hình “phòng tư vấn tâm lý” trong các trường phổ thông bước đầu có hiệu quả. Việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh được quan tâm thường xuyên.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động, tăng cường chỉ đạo địa phương, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền về 02 Quy tắc ứng xử, xây dựng văn hóa Người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa, bảo vệ các giá trị văn hóa tốt đẹp của người Hà Nội.

Rà soát các chỉ tiêu, đề án đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Chương trình 04
Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 04 đánh giá, trong quý I/2019, Thành phố có 3 điểm nhấn là công tác tổ chức Tết Nguyên đán; tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng mang tầm thế giới, quốc gia; một số đề án chỉ tiêu đã triển khai trong quý I như chương trình Sữa học đường, công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh…

Về nhiệm vụ 2019, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, mục tiêu là phải cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra của Chương trình 04. Với mục tiêu này, Ban Chỉ đạo Chương trình cần làm việc với các Sở để rà soát, đưa ra giải pháp cụ thể cho từng ngành nhất là các chỉ tiêu chưa hoàn thành. Đặc biệt, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu cần tạo ra chất lượng và bước tiến trong các chỉ tiêu của chương trình. Cụ thể như trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh qua thực hiện Quy tắc ứng xử… trong quý II cần đưa ra bộ hướng dẫn xử lý vi phạm; xây dựng bộ tài liệu an toàn giao thông…

Đối với các đề án, dự án còn chậm, Ban Chỉ đạo cần rà soát ngay để có giải pháp đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ. Ngoài ra, cần tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết 39, chủ yếu là việc thực hiện theo cơ chế tự chủ của các đơn vị thuộc các ngành giáo dục và đào tạo; văn hóa và thể thao, y tế, lao động-thương bình và xã hội…

Thúy Nga

 

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *