Tin tức - Sự kiện

Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Sáng 28/2, tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động với hai chủ đề: tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa […]

Sáng 28/2, tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động với hai chủ đề: tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017).

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân- thiện- mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Qua đó, khẳng định văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa, con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân… Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hợp nhập quốc tế.

Cuộc thi cũng góp phần ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với đất nước trong cuộc kháng chiến và giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Đối tượng dự thi bao gồm các họa sĩ chuyên, không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nguyện vọng và đáp ứng thể lệ của cuộc thi. Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban tư vấn, Ban thư ký không được gửi tác phẩm tham gia dự thi.

Tác phẩm dự thi có kích thước 54cm x 79cm, là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, phổ biến dưới bất cứ hình thức nào; mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất 15 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải 8 triệu đồng, ngoài ra còn có 3 giải ba, 10 giải khuyến khích, 1 giải phong trào cho 2 thể loại là sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW và Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

Tác phẩm tham dự cuộc thi gửi về Cục văn hóa cơ sở 86A, ngõ III, Lê Văn Hưu, Hà Nội hoặc Phòng Tin học truyền thông (P203- tầng 2, Nhà D), Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, địa chỉ: 360 Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội.

 Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi vào ngày 19-5 đối với tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ; ngày 26-5 đối với tranh tuyên truyền về Nghị quyết 33-NQ/TW.

Dự kiến, Lễ tổng kết và trao thưởng được tổ chức vào tháng 7 năm 2017.

                                                                                                     1

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương phát biểu tại Lễ phát động

2

PGS.TS  Nguyễn Xuân Nghị, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội mong muốn cuộc thi thu hút được đông đảo giảng viên và sinh viên chuyên ngành tham gia

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *