Hà Nội đẹp

Phụ nữ Đông Anh góp sức bảo vệ môi trường

Đến nay, mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” ở huyện Đông Anh đã thu hút hơn 7.000 người tham gia, số hộ  đăng ký tham gia tăng 146,81% so với giai đoạn đầu…

Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” giai đoạn 2022-2026, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Đông Anh đã và đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai và nhân rộng mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn”, góp phần bảo vệ môi trường ở địa phương.

Từ 126 gia đình hội viên phụ nữ và Nhân dân tham gia thí điểm ở thôn Lương Quán, hiện nay toàn xã Việt Hùng đã có hơn 1.000 hộ tham gia. Sau đó, huyện Đông Anh triển khai mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thí điểm tại các thôn: Hà Lỗ (xã Liên Hà), Nghĩa Vũ (xã Dục Tú). Nay mô hình đã nhân rộng đến 21 xã và thị trấn còn lại trong huyện nhằm thực hiện chương trình thu gom, phân loại và xử lý rác tại nhà. 3 xã điểm là Liên Hà, Việt Hùng, Dục Tú đã triển khai 100% các thôn. 20 xã, thị trấn còn lại triển khai điểm ít nhất một thôn hoặc tổ dân phố.

Đến nay, mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” ở huyện Đông Anh đã thu hút hơn 7.000 người tham gia, số hộ  đăng ký tham gia tăng 146,81% so với giai đoạn đầu.

Để có được thành công đó, thời gian qua, Hội LHPN  huyện Đông Anh đã phối hợp với các cấp chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân phân rác tại nguồn, như: Vận động sự tham gia của các đồng chí Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, các đoàn thể theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà. Ngoài ra, việc tuyên truyền bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên trên đài truyền thanh xã; qua việc phát tài liệu hướng dẫn chị em và người dân cách thu gom, phân loại; cung cấp gói vi sinh để thực hiện phân huỷ rác thải. Hội LHPN đã phối hợp tổ chức tập huấn, hội thảo, hội nghị, xây dựng các video clip… hướng dẫn phân loại rác, quy trình ủ rác hữu cơ làm phân bón, nuôi trùn quế, cấp phát thùng phân loại rác, hỗ trợ các thôn lắp đặt sân chơi từ vật liệu tái chế….

Mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” ở huyện Đông Anh thu hút đông đảo người dân tham gia

 Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện Đông Anh còn phối hợp tốt với Chi cục Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong việc triển khai mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác.

Anh  Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *