Di sản

Phú Xuyên đi đầu trong nâng cao nhận thức về di sản văn hóa phi vật thể.

​Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã và đang đẩy mạnh thực hiện đề án: “Tổng kiểm kê, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội” theo chủ trương của Thành ủy và Ủy ban NDTP Hà Nội.

​Đề án này sẽ tiến hành trong hai năm. Sở VHTTDL Hà Nội đã tổ chức một số chương trình tập huấn kiểm kê cho 13 quận, huyện trong đó có huyện Phú Xuyên. Nhận thức được tính chuyên môn đặc thù của công việc này và để hiểu kỹ hơn về di sản văn hóa phi vật thể cũng như để quán triệt chủ trương của Thành phố Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Phú Xuyên đã chủ động tổ chức tập huấn cho cấp xã. 28 đơn vị đã tham gia cuộc tập huấn ngày 08/05/2014. Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa (CCH), Hội Di sản Văn hóa Việt Nam là cơ quan chuyên môn được Sở VHTTDL Hà Nội mời tập huấn cho địa phương.

Đối tượng tham gia tập huấn là các Phó Chủ tịch xã phụ trách văn xã và cán bộ văn hóa. Nội dung tập huấn bên cạnh việc giúp các cán bộ địa phương nhận diện được các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tại địa bàn mình quản lý, các giảng viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa chú trọng vào cách thức, phương pháp kiểm kê các loại hình di sản phi vật thể thông qua việc hướng dẫn  chi tiết cách điền vào các phiếu kiểm kê. Đồng thời dành nhiều thời gian thảo luận, giải đáp thắc mắc trong việc nhận diện và kiểm kê bước đầu các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của Phú Xuyên. Nhiều câu hỏi rất thực tế đã được các học viên nêu ra như: các bài văn tế sử dụng trong các buổi tế lễ ở Hội làng; các bản dịch về lịch sử, nguồn gốc của làng chưa được công bố.. có được coi là di sản truyền miệng không? Hay "tiếng lóng"- một loại tiếng địa phương của xã Đại Xuyên đã được truyền từ đời này qua đời khác thì có được coi là một loại hình di sản văn hóa phi vật thể cần được kiểm kê không?…

IMG_0094.JPG

​Ảnh: Tại buổi tập huấn

Tap huan KK Phu Xuyen 2.jpg 

                                          ​​Ả​nh: Hướng dẫn cách điền phiếu kiểm kê

Các thắc mắc đều được các giảng viên giải thích cặn kẽ và hướng dẫn phương pháp tìm hiểu, nghiên cứu để xác định rõ đó có phải là di sản văn hóa phi vật thể của địa phương không.​

Tap huan KK Phu Xuyen 3.jpg

               ​                           Ảnh: Thảo luận sôi nổi, thiết thực

Sau buổi tập huấn, nhiều câu hỏi từ những cán bộ văn hóa xã vẫn tiếp tục được gửi đến Trung tâm và Sở VHTTDL Hà Nội. Theo Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý – Giám đốc Trung tâm "Việc phòng Văn hóa thông tin Phú Xuyên tổ chức tập huấn sâu hơn cho các cán bộ cấp xã về cách nhận diện và tiến hành hành kiểm kê các loại hình di sản văn hóa phi vật thể như thế này sẽ thúc đẩy việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể được nhanh chóng và chính xác hơn. Đây là một sáng kiến kịp thời và đúng đắn mà các địa phương khác cần học tập."​

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *