Lễ hội

Phường Cự Khối, quận Long Biên phát huy giá trị các lễ hội truyền thống

Những năm gần đây, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn phường Cự Khối quận Long Biên ngày càng đi vào nền nếp, đã phát huy được giá trị văn hóa truyền thống trên cơ sở thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ hội.

Lễ hội truyền thống đình làng Thổ Khối.

Nhìn chung, các lễ hội trên địa bàn phường đều được tổ chức theo đúng quy định và phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Các lễ hội đã phát huy được giá trị về văn hóa nghệ thuật, giá trị về tâm linh của các vị Thành Hoàng làng; giá trị về sản xuất nông nghiệp ngành nghề như Lễ hội đình làng Thổ Khối; giá trị yêu nước và đấu tranh chống giặc ngoại xâm giải phóng dân tộc như Lễ hội đình Xuân Đỗ Hạ, đình Hạ Trại, đình Xuân Đỗ Thượng và đình Trung Thôn…

Vào dịp lễ hội, nhân dân và khách thập phương về trảy hội rất đông, cùng nhau hội tụ làm lễ rước ra đình, cầu mong cho nhân dân gặp điều tốt lành, gặp nhiều may mắn; cùng nhau giao lưu văn hóa, ôn lại những dấu ấn lịch sử của quê hương, đất nước và tự hào với những giá trị văn hóa của cha ông để lại. Việc tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các di tích đã đem lại thêm cho mỗi người dân một nét đẹp văn hóa mới với tâm nguyện quốc thái dân an, nhà nhà ấm no hạnh phúc, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình, xây dựng tổ dân phố và phường đẹp hơn, văn minh hơn.

Trên địa bàn phường hiện có hai cụm di tích xếp hạng cấp quốc gia là đình chùa Thổ Khối xếp hạng năm 1990, đình chùa Xuân Đỗ Hạ xếp hạng năm 1994. Hai cụm di tích xếp hạng cấp thành phố là đình chùa Hạ Trại xếp hạng năm 2015 và đình Xuân Đỗ Thượng xếp hạng năm 2016. Để phát huy giá trị các di tích, Đảng ủy phường đã chỉ đạo UBND phường và các cụm di tích tăng cường đầu tư, tu bổ và tôn tạo các di tích đảm bảo khang trang, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, cụ thể: đình Xuân Đỗ Thượng được tiến hành tu bổ năm 2007; đình Thổ Khối được tu bổ năm 2009, đình Xuân Đỗ Hạ tu bổ năm 2013, tam quan chùa Xuân Đỗ Hạ được phục hồi năm 2017, chùa Thổ Khối được tu bổ năm 2020. Phường cũng tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để tu bổ các di tích, trong đó có đình Hạ Trại. Các tiểu ban quản lý di tích định kỳ kiểm tra các đồ thờ cúng, các hạng mục công trình, phòng chống mối mọt, phát hiện các hạng mục hư hỏng và báo cáo UBND phường để có biện pháp chỉ đạo sửa chữa kịp thời.

Thời gian tới, UBND phường Cự khối tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về di tích và lễ hội; Tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường các biện pháp giữ gìn, bảo vệ di tích; Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cảnh quan môi trường tại các di tích; Thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng để tiếp tục phát huy hơn nữa giá trị của các lễ hội truyền thống trên địa bàn phường.

Phương Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *