Gia đình

Quận Ba Đình có gần 95% hộ gia đình đạt “Gia đình văn hoá” năm 2020

Năm 2020, quận Ba Đình đã có 94,7% hộ gia đình đạt các tiêu chí “Gia đình văn hóa” và 94,4% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”.

Quận Ba Đình trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào. Ảnh: Internet.

Trong năm 2020, quận Ba Đình đã đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân tham gia hưởng ứng, tổ chức thi đua trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Từ đó, năm 2020, toàn quận có 94,7% hộ gia đình trên địa bàn đã đạt các tiêu chí “Gia đình văn hóa”, đạt 107% chỉ tiêu thành phố giao; 94,4% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, đạt 131% chỉ tiêu thành phố giao… Đồng thời quận cũng thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang, việc cưới; giữ gìn nếp sống văn minh đô thị, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”…

Trong năm qua, quận Ba Đình cũng tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Đến nay, toàn quận có 145 Tổ Hòa giải “5 tốt”, chiếm tỷ lệ 87,8% tổng số các Tổ Hòa giải. Các Tổ Hòa giải đáp ứng được các tiêu chí, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Do đó kết quả hòa giải ở cơ sở năm 2020 đạt tỷ lệ cao (93%), không để xảy ra các vụ việc mâu thuẫn kéo dài hoặc “điểm nóng” gây mất an ninh, trật tự tại cơ sở.

Năm 2021, quận Ba Đình tiếp tục phấn đấu thực hiện cao hơn các chỉ tiêu được Thành phố giao, cụ thể như 90% hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hoá” (Chỉ tiêu thành phố giao: 88%); 85,2% tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hoá” (Chỉ tiêu thành phố giao: 72%).

Nhằm khích lệ, động viên cũng như tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua xây dựng đời sống văn hóa, UBND quận Ba Đình đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong công tác tuyên truyền pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

Bình Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *