Lễ hội

Quận Bắc Từ Liêm tăng cường công tác quản lý lễ hội truyền thống năm 2022

Năm 2022, để quản lý tốt các lễ hội truyền thống gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19, quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 27/12/2021 về việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích và lễ hội năm 2022; Quyết định số 5322/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 về việc thành lập 2 Đoàn kiểm tra công tác quản lý các lễ hội truyền thống năm 2022.

Lễ hội Bơi Đăm, phường Tây Tựu

Năm 2021, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên các lễ hội truyền thống trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm phải tạm dừng để bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Qua rà soát, năm 2022 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có 29 lễ hội truyền thống thường niên, trong đó có 7 lễ hội tổ chức nghi lễ rước gồm: Lễ hội Đình Chèm, phường Thụy Phương; lễ hội Đình Giàn, phường Xuân Đỉnh; lễ hội giao hiếu Kiều Mai – Phú Mỹ, phường Phúc Diễn; lễ hội Đền Sóc, phường Xuân Tảo; lễ hội Đình Nhật Tảo, Đình Đông Ngạc, Đình Liên Ngạc, phường Đông Ngạc.

Năm 2022, để quản lý tốt các lễ hội truyền thống gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19, quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 27/12/2021 về việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích và lễ hội năm 2022; Quyết định số 5322/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 về việc thành lập 2 Đoàn kiểm tra công tác quản lý các lễ hội truyền thống năm 2022. Bên cạnh đó, quận đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các phường bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để kịp thời thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân và du khách, trong đó đặc biệt chú ý trường hợp dịch COVID-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, căn cứ tình hình thực tế cần thực hiện nghiêm việc tạm ngừng tổ chức lễ hội theo quy định tại Điều 8, Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Lễ rước nước trong lễ hội Đình Chèm, phường Thụy Phương.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 29/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVOD-19”; Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND Thành phố về việc “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, căn cứ tình hình thực tế và kết quả đánh giá cấp độ dịch tại địa phương, quận Bắc Từ Liêm đã giao UBND các phường chủ động áp dụng biện pháp phù hợp, tổ chức các hoạt động bảo đảm mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; ưu tiên các hoạt động trực tuyến để tuyên truyền, quảng bá di tích và lễ hội. Đối với địa phương có cấp độ dịch an toàn, phù hợp với chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về công tác phòng, chống dịch thì Chủ tịch UBND các phường chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức lễ hội phù hợp, an toàn, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hà Nội; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh bùng phát trên địa bàn; các lễ hội truyền thống chỉ được thực hiện phần nghi lễ truyền thống (không tổ chức rước và các hoạt động hội như: các trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…); chỉ tổ chức trong 1 ngày; không tập trung quá 20 người; 100% người tham dự đã được tiêm đủ liều vacxin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; tuân thủ nghiêm quy định 5K, cài đặt và quét mã QR; những người thuộc diện cách ly/theo dõi sức khỏe/có triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19 không tham gia hoạt động trực tiếp; có xét nhiệm âm tính với SARS-Cov-2 trong vòng 72 giờ…

Ngoài ra, quận cũng yêu cầu UBND các phường cập nhật thường xuyên các chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19, các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của các cấp có thẩm quyền để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp tại địa phương.

Minh Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *