Nếp Sống văn hoá

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày 9/10, Uỷ ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm tổ chức tổng kết 15 năm “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư giai đoạn 2003 – 2018 và sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2018.

Đại diện lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng bà con phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân 2017 – Nguồn ảnh: Internet

Nhiều năm qua, việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư trên địa bàn quận đã trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, gương điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu, giảm nghèo;… góp phần củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dân phường Phúc Diễn tham gia Ngày hội đoàn kết các dân tộc năm 2017 – Nguồn: Internet

Cùng với đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị, văn minh” đã được quận Bắc Từ Liêm thực hiện sôi nổi, rộng khắp trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, mang lại nhiều kết quả. Trong 3 năm qua, việc vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo toàn quận được trên 4 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này, quận đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa 17 nhà “Đại đoàn kết” với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng; tặng 13.469 xuất quà trị giá hơn 3 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em khuyết tật… Toàn quận có 342 hộ thoát nghèo; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong 3 năm quan, quận đã vận động được hơn 5 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này đã hộ trợ kinh phí xây mới 55 nhà, sửa chữa 80 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Quận cũng tặng 801 sổ tiết kiệm với trên 1,3 tỷ đồng… Hàng năm, quận Bắc Từ Liêm có 171 số mô hình bảo vệ môi trường, 181 mô hình về xử lý chất thải và 181 tổ tự quản về bảo vệ môi trường, 100% người dân được sử dụng nước sạch. Toàn quận có trên 170 mô hình bảo vệ an ninh tổ quóc, 181 mô hình đảm bảo an toàn giao thông, 110 mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm.

Nhật Linh (t/h)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *