Văn hóa cơ sở

Quận Đống Đa: Tiếp xúc cử tri chuyên đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lễ hội

Sáng 8/4/ 2019, HĐND quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, lễ hội trên địa bàn quận”.

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc chuyên đề

        Trên địa bàn quận Đống Đa hiện có 76 di tích lịch sử văn hóa, 16 lễ hội truyền thống, trong đó có 2 di tích cấp Quốc gia đặc biệt là Văn Miếu – Quốc Tử Giám và Gò Đống Đa; 49 di tích cấp Quốc gia, 15 di tích cấp thành phố…Những năm qua, hệ thống di tích lịch sử-văn hóa của Đống Đa được tu bổ theo đúng quy định của pháp luật. Các di vật, cổ vật tại các di tích được bảo vệ khá nghiêm ngặt do có sự đồng thuận từ các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, một vài di tích, lễ hội vẫn còn chưa được quan tâm nhiều, vì vậy Đống Đa đã xây dựng chuyên đề “Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, lễ hội trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030”.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, có gần 10 ý kiến đóng góp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, lễ hội trên địa bàn quận. Các ý kiến cũng chỉ ra việc cần thiết phải quan tâm tới công tác cắm mốc giới bảo vệ di tích để các địa phương có cơ sở xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác quản lý; nên gắn công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, lễ hội với các chương trình công tác của quận với đời sống cộng đồng và phát triển du lịch bền vững…Nhiều cử tri mong muốn, HĐND triển khai bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, lễ hội thành chương trình hành động.

Tại buổi tiếp xúc, quận Đống Đa đánh giá cao các kiến nghị của các cử tri và cho biết sẽ tiếp thu nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý về di tích, lễ hội cũng như việc nâng cao nhận thức, phát huy các giá trị di tích, lễ hội và giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, văn hiến của dân tộc cho nhân dân.

Quỳnh Anh

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *