Văn hóa cơ sở

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND của UBND quận về thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, quận Hai Bà Trưng sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 cấp quận…

Với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”, trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, quận Hai Bà Trưng sẽ triển khai nhiều hoạt động tại các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND của UBND quận về thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, quận Hai Bà Trưng sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 cấp quận. Đồng thời, tuyên truyền chủ đề, thông điệp các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2018 trên các phương tiện thông tin của quận và hệ thống thông tin cơ sở các phường. Bên cạnh đó, tổ chức truyền thông về các nội dung liên quan đến chủ đề Tháng hành động; Tăng cường kiểm tra, giám sát, qua đó phát hiện các khó khăn, hạn chế, đề xuất chính sách triển khai thực hiện phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Triển khai tổ chức các hoạt động cho trẻ em (Ảnh: Nguyễn Như Cẩn)

UBND quận yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ quận chỉ đạo các cấp Hội cơ sở phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về bình đẳng giới; về việc thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn quận. Trong đó, chú trọng các nội dung còn tồn tại bất bình đẳng giới như: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, kinh tế; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là bạo lực và xâm hại tình dục. Tăng cường giám sát, qua đó, phát hiện các khó khăn, hạn chế, đề xuất chính sách triển khai thực hiện phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Tăng cường kiểm tra, tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức các hoạt động cao điểm trong Tháng hành động năm 2018, xử lý nghiêm các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn quận.

Ngân Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *