Tin tức - Sự kiện

Quận Hoàn Kiếm triển khai nhiệm vụ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017

   Sáng 31/3/2017, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXD ĐSVH) quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phong trào TDĐKXD ĐSVH năm 2016, triển khai nhiệm vụ phong trào TDĐKXD ĐSVH năm 2017.                    Chương trình văn nghệ chào mừng […]

 

 Sáng 31/3/2017, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXD ĐSVH) quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phong trào TDĐKXD ĐSVH năm 2016, triển khai nhiệm vụ phong trào TDĐKXD ĐSVH năm 2017.

                   Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị

Trong năm 2016, phong trào TDĐKXDĐSVH quận tiếp tục được triển khai, tổ chức thực hiện sâu rộng, toàn diện; vận dụng sáng tạo các nội dung chỉ đạo của Thành phố với tình hình cụ thể của quận, phường; lồng ghép chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả các nội dung với phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” và các phong trào thi đua khác của từng ngành, cơ quan, đơn vị, trong đó hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư; coi trọng việc nâng cao chất lượng, khắc phục tính hình thức, nhất là trong việc đăng ký xây dựng, kiểm tra đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa. Việc thực hiện các nội dung của phong trào được duy trì nền nếp, đã góp phần tích cực trong việc phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy việc xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “tương thân tương ái”, giải quyết các vấn đề dân sinh, phát triển kinh tế- xã hội, tạo chuyển biến rõ nét về TTĐT, VSMT, đảm bảo sự ổn định chính trị trên địa bàn, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, thanh lịch, văn minh.

Năm 2016, toàn quận có 29.167 gia đình đã đăng ký đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt 87,9%); 558 tổ dân phố đã đăng ký đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa (đạt 85,8%); 119 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đã đạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa… Từ những thành tích đó, năm 2016, UBND quận đã tặng Giấy khen và thưởng bằng vật chất cho 43 đơn vị, 36 tổ dân phố, 58 gia đình văn hóa tiêu biểu và 61 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào TDĐKXD ĐSVH.

Đồng chí Đinh Hồng Phong – Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo phong trào TDĐKXD ĐSVH quận trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2017, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXD ĐSVH quận đề ra nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXD ĐSVH gắn với việc thực hiện các chương trình công tác của Quận ủy; kết hợp xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lấy đó làm những tiêu chuẩn cơ bản để công nhận các danh hiệu văn hóa. Phấn đấu đạt một số chỉ tiêu cơ bản: 88% gia đình đạt gia đình văn hóa; 80% tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa; 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…

Phương Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *