Văn hóa cơ sở

Quận Long Biên: Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người

Quận ủy Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 193-KH/TU về việc tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019).

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm sẽ được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2019, thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi; những thành tựu nổi bật, bài học kinh nghiệm của Thủ đô và đất nước trong quá trình thực hiện Di chúc của Người.

Tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố Vì hòa bình”, 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chủ đề năm 2019 của thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”.

Tuyên truyền đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng, luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước;

Kịp thời phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng thể hiện qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các ngành, địa phương, đơn vị, nhất là ở những nơi có Khu Di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, quận  Long Biên sẽ tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận với chủ đề: “ 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Thành tựu và bài học kinh nghiệm ”, nhằm ôn lại nội dung Di chúc, nhất là lời dặn của Người về công tác xây dựng Đảng; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; nâng cao đời sống nhân dân; về tinh thần đoàn kết quốc tế và về những việc sau khi kháng chiến thắng lợi; Thảo luận , làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc và những thành tựu trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; liên hệ, đánh giá việc thực hiện Di chúc với 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị ở ngành, địa phương, đơn vị . Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện Di chúc của Người, đồng thời chỉ rõ những thời cơ, vận hội và thách thức đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Từ đó xác định quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới .

Tổ chức các hoạt động như: giao lưu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, lễ dâng hương, báo công . . . tạo điều kiện để đông đảo các tầng lớp nhân dân bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, lòng tự hào đối với sự phát triển của quận và Thủ đô, gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Để thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, quận Long Biên sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục trên đài truyền thanh các phường, tổ chức các chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng về chủ đề ca ngợi Thủ đô, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và các hoạt động thể dục, thể thao, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Bảo Trân

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *