706/QĐ-SVHTT ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Nhạc cụ của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *