Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Thủ tụcCấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Trình tự thực hiện
1.Mục đích:

Quy định trách nhiệm và phương pháp cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, nhằm đảm bảo cho tất cả cán bộ, công chức thuộc phòng chuyên môn có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo nhiệm vụ được giao

2.Phạm vi:

Áp dụng đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Cán bộ, công chức thuộc phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, các phòng ban/cơ quan liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát quy trình này

3.Nội dung quy trình
3.1Cơ sở pháp lý
 1.     Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

2.     Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010;

3.     Quyết định số 4387/QĐ-BVHTTDLngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVề việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2013 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.2Thành phần hồ sơBản chínhBản sao
 1. Đơn đăng ký tham dự kiểm tra.x 
 2. Giấy xác nhận đã qua khóa đào tạo tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đìnhx 
 3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan cá nhân đó công tác hoặc của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân cư trúx 
 4. 02 ảnh cỡ 3x4cmx 
3.3Số lượng Hồ sơ
 Không quy định.
3.4Thời gian xử lý hồ sơ
 Không quy định.
3.5Nơi tiếp nhận và trả kết quả
 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
3.6Lệ phí
 Theo quy định pháp luật hiện hành
3.7Quy trình xử lý công việc
TTTrình tựTrách nhiệmThời gianBiểu mẫu/kết quả
B1Tiếp nhận, kiểm tra đầu mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn TCCD hoàn thiện theo quy định

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ ghi giấy biên nhận hẹn trả kết quả.

+ Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn thẩm định

 

Tổ chức/công dân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

Khi có nhu cầu

Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B2Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ căn cứ các văn bản pháp quy, quy định, hướng dẫn…tiến hành thẩm định:

– Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cần giải trình và bổ sung thêm. Cán bộ thụ lý thông báo cho tổ chức/công dân biết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ lý do

– Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

 

 

 

Cán bộ thụ lý hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

Theo định kỳ

 

 

 

B3Tổng hợp danh sách cá nhân đạt yêu cầu, thông báo ít nhất trên một tờ báo hàng ngày của trung ương hoặc Thành phố trong ba số liên tiếp về việc tổ chức thi lấy Chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Đồng thời trình lãnh đạo Sở ra quyết định thành lập hội đồng thi và đánh giá kết quả thi

 

 

Phòng XDNSVH&GĐ

Lãnh đạo Sở

 

 

B4Tổ chức thi và lập danh sách cá nhân đạt điểm thi theo yêu cầu đề nghị Giám đốc Sở cấp GCN (phúc tra hoặc giải quyết khiếu nại khi có yêu cầu)Hội đồng thi 
B5Xem xét và ký duyệtLãnh đạo SởGiờ hành chínhGiấy chứng nhận
B6Tiếp nhận kết quả, vào sổ theo dõi

Trả kết quả giải quyết

Cán bộ thụ lý 

Giờ hành chính

 

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

B7Lưu hồ sơ theo dõiBộ phận TN&TKQ
4.Biểu mẫu
 1.     Mẫu đơn theo mục 3.2;

2.     Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

3.     Mẫu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

4.     Mẫu Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Đối tượng thực hiện
Biểu mẫu, tờ khai cần hoàn thành
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Lệ phí
Kết quả việc thực hiện TTHC
Căn cứ pháp lý
Yêu cầu điều kiện
Văn bản đính kèm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *