Lĩnh vực văn hóa

Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân thuộc thành phố Hà Nội ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Thủ tục Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân thuộc thành phố Hà Nội ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Trình tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, nhận phiếu hẹn ngày trả kết quả thủ tục hành chính

– Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thụ lý và trả kết quả thủ tục hành chính theo hẹn.

Lĩnh vực

Văn hóa

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Biểu mẫu, tờ khai cần hoàn thành

01 đơn đề nghị cấp phép ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (theo mẫu)

(1) 01 bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang

(2) 01 bản nhạc nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu

(3) 01 bản sao văn bản thỏa thuận với tổ chức nước ngoài ( bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật)

(4) 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang       ( đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định này nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội số 47 Hàng Dầu – Hà Nội

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lệ phí

Mức thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn thực hiện theo biểu mức thu như sau:

  1. Độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật từ 50 phút mức thu phí : 1.000.000 đồng
  2. Độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật từ 51 đến 100 phút mức thu phí 1.500.000 đồng
  3. Độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật từ 101 đến 150 phút mức thu phí 2.500.000 đồng
  4. Độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật từ 151 đến 200 phút mức thu phí: 3.000.000 đồng
  5. Độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật từ Từ 201 phút trở lên mức thu phí: 3.500.000 đồng

Ghi chú:

– Mức thu phí thẩm định các chương trình, vở diễn có mục đích từ thiện, nhân đạo, bằng 50% mức phí quy định theo độ dài thời gian chương trình, vở diễn nêu tại biểu trên.

– Các chương trình, vở diễn có những vấn đề cần phải sửa chữa, thẩm định lại thì mức thu phí thẩm định chương trình, vở diễn lần sau bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu sửa chữa, thẩm định lại thì mức thu phí thẩm định lần sau bằng 50% mức thu lần đầu

Kết quả việc thực hiện TTHC

Giấy phép

Căn cứ pháp lý

– Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/ 10/ 2012 của Chính Phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

– Nghị định số 15/ 2016/NĐ-CP ngày 15/ 3/ 2016 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/ 10/ 2012 của Chính Phủ Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu;

– Thông tư số 01/ 2016/TT-BVHTTDL ngày 24/ 3/ 2016 của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/ 10/ 2012 của Chính Phủ Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu và Nghị định số 15/ 2016/NĐ-CP ngày 15/ 3/ 2016 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;

– Thông tư số 122/2013/TT-BTC ngày 28 /8/ 2013 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam

Yêu cầu điều kiện

– Đơn vị tổ chức là các nhà hát, đoàn nghệ thuật của Hà Nội ( có Quyết định thành lập) hoặc là các tổ chức có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thuộc thành phố Hà Nội.

– Đơn vị tổ chức nộp băng ghi âm, hình ảnh ghi chương trình, vở diễn, tiết mục sẽ biểu diễn ở nước ngoài khi Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội yêu cầu

Văn bản đính kèm