Lĩnh vực văn hóa

Cấp giấy phép cho đơn vị, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Hà Nội

Thủ tục Cấp giấy phép cho đơn vị, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Hà Nội
Trình tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, nhận phiếu hẹn ngày trả kết quả thủ tục hành chính

– Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thụ lý và trả kết quả thủ tục hành chính theo hẹn.

Lĩnh vực

Văn hóa

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Biểu mẫu, tờ khai cần hoàn thành

(1) 01 đơn đề nghị cấp phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (theo mẫu)

(2) 01 bản sao văn bản thỏa thuận với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật)

(3) 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang       ( đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định này nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội số 47 Hàng Dầu – Hà Nội

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lệ phí

Không

Kết quả việc thực hiện TTHC

Giấy phép

Căn cứ pháp lý

– Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/ 10/ 2012 của Chính Phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

– Nghị định số 15/ 2016/NĐ-CP ngày 15/ 3/ 2016 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/ 10/ 2012 của Chính Phủ Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu;

– Thông tư số 01/ 2016/TT-BVHTTDL ngày 24/ 3/ 2016 của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/ 10/ 2012 của Chính Phủ Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu và Nghị định số 15/ 2016/NĐ-CP ngày 15/ 3/ 2016 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;

Yêu cầu điều kiện

– Đơn vị tổ chức là các nhà hát, đoàn nghệ thuật của Hà Nội ( có Quyết định thành lập) hoặc là các tổ chức có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thuộc thành phố Hà Nội.

– Đơn vị, tổ chức nộp băng ghi âm, hình ảnh ghi chương trình, vở diễn, tiết mục của đối tác nước ngoài sẽ biểu diễn tại Hà Nội khi Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội yêu cầu

Văn bản đính kèm