Lĩnh vực văn hóa

Cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp và người mẫu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp và người mẫu trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Trình tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, nhận phiếu hẹn ngày trả kết quả thủ tục hành chính

– Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thụ lý và trả kết quả thủ tục hành chính theo hẹn.

Lĩnh vực

Văn hóa

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Biểu mẫu, tờ khai cần hoàn thành

– 01 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi (Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012)

– 01 Đề án tổ chức cuộc thi gồm các nội dung sau:

 1. Tên cuộc thi thể hiện bằng tiếng Việt (trường hợp tên cuộc thi có sử dụng tiếng nước ngoài thì viết tên bằng tiếng Việt trước, tên nước ngoài sau).
 2. Mục đích, ý nghĩa của cuộc thi phải thể hiện rõ và phù hợp với tên gọi của cuộc thi, quy mô, phạm vi tổ chức cuộc thi.
 3. Thể lệ cuộc thi quy định rõ Điều kiện, tiêu chí của thí sinh dự thi.
 4. Nội dung, trình tự tổ chức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi.
 5. Danh hiệu, cơ cấu giải thưởng, giá trị giải thưởng và thời gian trao giải.
 6. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi.
 7. Quyền và nghĩa vụ của thí sinh dự thi và thí sinh đạt giải.
 8. a) Đối với thí sinh dự thi:

+ Thực hiện đúng thể lệ, quy chế của cuộc thi người đẹp, người mẫu do đơn vị tổ chức quy định;

+ Tham dự đầy đủ các phần thi theo quy định tại đề án tổ chức cuộc thi.

 1. b) Đối với thí sinh đạt giải:

Trong thời gian tối đa 24 tháng, kể từ ngày đạt giải nhất trong cuộc thi người đẹp, người mẫu, phải thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện theo kế hoạch của Ban tổ chức cuộc thi đã được cơ quan cấp phép phê duyệt.

 1. Danh sách và quy chế hoạt động của Ban tổ chức, Ban giám khảo.
 2. Kinh phí tổ chức cuộc thi và có văn bản chứng minh nguồn tài chính tổ chức cuộc thi.
 3. Mẫu đơn đăng ký dự thi của thí sinh (Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 03 năm 2016)

– 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định này nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu)

Cách thức thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội số 47 Hàng Dầu – Hà Nội

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lệ phí

Không quy định

Kết quả việc thực hiện TTHC

Giấy phép

Căn cứ pháp lý

– Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013;

– Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

– Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP

Yêu cầu điều kiện

– Tổ chức Việt Nam có đăng ký kinh doanh dịch vụ văn hóa, nghệ thuật hoặc quyết định thành lập có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Tổ chức nước ngoài phối hợp với tổ chức Việt Nam có đăng ký kinh doanh dịch vụ văn hóa, nghệ thuật hoặc quyết định thành lập có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tổ chức cuộc thi tại Việt Nam

Văn bản đính kèm