Cấp Giấy phép tổ chức lễ hội

Thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức lễ hội
Trình tự thực hiện
– Cơ quan, tổ chức muốn tổ chức lễ hội dưới đây phải gửi đơn đề nghị cấp giấy phép tới Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội nơi tổ chức lễ hội trước ngày dự định khai mạc lễ hội ít nhất là 28 ngày làm việc.
(a) Lễ hội được tổ chức lần đầu;
(b) Lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn;
(c) Lễ hội đã được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống;
(d) Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Việt Nam tổ chức.
– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân Thành phố.
– Ủy ban nhân dân Thành phố, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Văn hoá và Thể thao, có trách nhiệm cấp giấy phép tổ chức lễ hội.
Trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố phân cấp cho Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cấp giấy phép, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội có trách nhiệm cấp giấy phép trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Lĩnh vực

Gia đình

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Văn hóa và Thể thao

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Biểu mẫu, tờ khai cần hoàn thành
Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (Mẫu 22 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).

– Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập Ban Tổ chức lễ hội, cam kết đảm bảo chất lượng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo an ninh, trật tự trong lễ hội) (Mẫu 22 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).
(2) Kế hoạch bảo vệ môi trường. Nội dung kế hoạch phải có cam kết bảo vệ môi trường, phương án ứng phó trong trường hợp xảy ra ra sự cố về môi trường trước, trong và sau quá trình tổ chức lễ hội.
– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội số 47 Hàng Dầu – Hà Nội

Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân Thành phố. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố cấp giấy phép tổ chức lễ hội; Trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố phân cấp cho Sở Văn hoá và Thể thao cấp giấy phép, Sở Văn hoá và Thể thao có trách nhiệm cấp giấy phép trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí

Không

Kết quả việc thực hiện TTHC
Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý

– Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

– Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/02/2012.

– Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

– Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.

– Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 8 năm 2001về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày 07/9/2001.

– Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 giữa Bộ VHTTDL-BTNMT về hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ phát huy giá trị di tích. Có hiệu lực từ ngày 15/02/2014

Yêu cầu điều kiện

Tất cả các lễ hội khi tổ chức đều phải thành lập Ban Tổ chức lễ hội

Văn bản đính kèm

Bình luận

 1. Xin kính chào Sở Văn Hóa và Thể Thao Thành Phố Hà Nội,

  Tôi tên là Linh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Toronto, Canada. Công ty tôi có mong muốn tổ chức 1 trại hè bóng đá kéo dài 1 tuần trong năm 2019. Muc đích của trại hè là tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ, phát triển và giúp họ trong con đường lên chuyên nghiệp. Qua đó, góp một phần sức lực giúp phát triển nền bóng đá Việt Nam. Tôi cũng như bao người dân Việt Nam đều có mong ước 1 ngày nào đó, đội tuyển của chúng ta sẽ được tham dự World Cup. Vị vậy, tôi tha thiết được tổ chức trại hè bóng đá này.

  Xin cho hỏi là tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì để xin cấp phép cho hoạt động trại hè này?

  Xin cám ơn Sở Văn Hóa và Thể Thao

  Trân trọng.
  Linh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *