Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Thủ tụcCấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Trình tự thực hiện
1Mục đích:

Quy trình này quy định rõ: Hình thức tiếp nhận, quy trình và phương pháp xử lý thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.

2Phạm vi:

Áp dụng đối với thủ tục: cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.

Cán bộ, công chức thuộc phòng Quản lý di sản, các phòng ban/cơ quan liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát quy trình này.

3Nội dung quy trình
3.1Cơ sở pháp lý
 1.      Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001;

2.      Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009;

3.      Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh..

3.2Thành phần hồ sơBản chínhBản sao
 1. Đơn đề nghị theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;x 
 2. Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật đã được cấp đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị hỏng hoặc có sự thay đổi thông tin;

Trường hợp thay đổi thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật đã cấp thì phải gửi kèm theo bản sao các giấy tờ có liên quan đến sự thay đổi thông tin.

x 
3.3Số lượng Hồ sơ
 01 (bộ).
3.4Thời gian xử lý hồ sơ
 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
3.5Nơi tiếp nhận và trả kết quả
 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
3.6Lệ phí
 Theo quy định pháp luật hiện hành
3.7Quy trình xử lý công việc
TTTrình tựTrách nhiệmThời gianBiểu mẫu/kết quả
B1Tiếp nhận, kiểm tra đầu mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn TCCD hoàn thiện theo quy định

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ ghi giấy biên nhận hẹn trả kết quả. Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn thẩm định

Tổ chức/công dân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½ ngàyThành phần hồ sơ theo mục 3.2

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B2Thẩm định hồ sơ: Cán bộ thụ lý HS căn cứ các văn bản pháp quy, quy định, hướng dẫn… tiến hành thẩm định:

– Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cần giải trình và bổ sung thêm. Cán bộ thụ lý thông báo cho tổ chức/công dân biết (qua bộ phận một cửa) để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ lý do

– Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Cán bộ thụ lý hồ sơ01 ngày 

 

 

B3Lập tờ trình thẩm định sơ bộ kèm theo hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xétCán bộ thụ lý hồ sơ  
B4Kiểm tra hồ sơ, tờ trình:

– Nếu hồ sơ phù hợp, ký xác nhận tính hợp pháp hồ sơ

– Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu chuyển lại cán bộ thẩm tra (nêu rõ lý do)

Lãnh đạo phòng QLDS01 ngàyHồ sơ trình

Tờ trình

B5Hoàn thiện hồ sơ, lập dự thảo giấy chứng nhận trình lãnh đạo Sở VHTTDL ký duyệtPhòng QLDS01 ngàyDự thảo giấy chứng nhận

 

B6Kiểm tra hồ sơ, tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận:

– Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu, ký giấy chứng nhận

– Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, chuyển lại phòng QLDS yêu cầu thẩm tra lại (nêu rõ lý do)

 

 

 

Lãnh đạo Sở

 

 

 

01 ngày

 

 

 

Giấy chứng nhận

B7– Đóng dấu giấy chứng nhận, vào sổ theo dõi và chuyển kết quả về bộ phận TN&TKQ

– Trả kết qủa giải quyết

Cán bộ thụ lý hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

 

 

½ ngày

 

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

B8Lưu hồ sơ theo dõiPhòng QLDS
4.Biểu mẫu
 1.      Mẫu đơn theo mục 3.2;

2.      Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

3.      Mẫu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

4.      Mẫu Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Đối tượng thực hiện
Biểu mẫu, tờ khai cần hoàn thành
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Lệ phí
Kết quả việc thực hiện TTHC
Căn cứ pháp lý
Yêu cầu điều kiện
Văn bản đính kèm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *