Lĩnh vực văn hóa

Cấp phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu nhập khẩu thuộc thành phố Hà Nội

Thủ tục Cấp phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu nhập khẩu thuộc thành phố Hà Nội
Trình tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, nhận phiếu hẹn ngày trả kết quả thủ tục hành chính

– Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thụ lý và trả kết quả thủ tục hành chính theo hẹn.

Lĩnh vực

Văn hóa

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Biểu mẫu, tờ khai cần hoàn thành
  1. 01 Đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung (Theo mẫu 12)
  2. 01 Danh mục tác giả, tác phẩm, người biểu diễn
  3. 01 Bản nhạc và lời hoặc kịch bản văn học (đối với tác phẩm nước ngoài phải có bản dịch Tiếng Việt do đơn vị dịch thuật có tư cách pháp nhân chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch)
  4. 01 Bản ghi âm, ghi hình chương trình ca múa nhạc, sân khấu
  5. 01 văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả
  6. 01 bản sao chứng thực quyết định phổ biến tác phẩm và quyết định cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn nghệ thuật (nếu trong chương trình có sử dụng tác phẩm sáng tác trước năm 1975, tác phẩm do người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác và nghệ sỹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn)
  7. 01 Mẫu thiết kế vỏ bản ghi âm, ghi hình (nếu có)
  8. 01 Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 nghị định này nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu)
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội số 47 Hàng Dầu – Hà Nội

Thời hạn giải quyết

– Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở VH&TT có văn bản thông báo cho Thương nhân đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

– Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở VH&TT có trách nhiệm cấp giấy phép phê duyệt nội dung. Trường hợp không cấp giấy phép phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Trường hợp cần gia hạn thời gian thẩm định, cấp phép cũng không quá 07(bảy) ngày làm việc. Trường hợp không cấp giấy phép phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Lệ phí

– Chương trình ca múa nhạc, sân khấu ghi hình trên băng đĩa: 150.000 đồng/block (Một block có độ dài thời gian là 15 phút).

– Chương trình ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác:

+ Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 1.500.000 đồng/ chương trình + mức phí tăng thêm là 50.000 đồng/ bài hát, bản nhạc. Tổng mức phí không quá 4.000.000 đồng/ chương trình.

+ Chương trình ca múa nhạc bổ sung mới vào chương trình đã được thẩm định ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác: 50.000 đồng/ bài hát; bản  nhạc được bổ sung mới. Tổng mức phí không quá 4.000.000 đồng/một chương trình ca múa nhạc mới bổ sung

Kết quả việc thực hiện TTHC

Giấy phép

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhac, sân khấu

Nghị định số 15/2016/NĐ-Cp ngày 15/3/2016 của Chính phủ về sửa đổi , bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành; kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Thông tư số 01/2016?TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch về việc quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch.

Thông tư 121/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình, phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.

Quyết định 1765/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Yêu cầu điều kiện

– Đơn vị tổ chức phải là đơn vị có chức năng hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình

– Đơn vị tổ chức nộp Hợp đồng biểu diễn hoặc giấy ủy quyền của nghệ sĩ, diễn viên tham gia biểu diễn trong bản ghi âm, ghi hình khi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội yêu cầu.

– Hồ sơ của Thương nhân gửi các cơ quan có thẩm quyền nếu có văn bản, tài liệu, nội dung sản phẩm ghi bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thương nhân tự chịu trách nhiệm với nội dung bản dịch

Văn bản đính kèm