Lĩnh vực văn hóa

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

Thủ tục Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương
Trình tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, nhận phiếu hẹn ngày trả kết quả thủ tục hành chính

– Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thụ lý và trả kết quả thủ tục hành chính theo hẹn.

Lĩnh vực

Văn hóa

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Biểu mẫu, tờ khai cần hoàn thành

(1) Đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu (mẫu đơn ký hiệu BM.GĐ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012

(2) Văn hóa phẩm đề nghị giám định (bản gốc)

(3) Bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định cho phép hợp tác làm phim với nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền; bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định cho phép xuất khẩu di vật, cổ vật (bao gồm cả di vật, cổ vật tái xuất khẩu) của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(4) Tài liệu có liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của di vật, cổ vật

Cách thức thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội số 47 Hàng Dầu – Hà Nội

Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan giám định sẽ quyết định thời gian giám định. Biên bản giám định văn hóa phẩm là cơ sở để cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục xuất khẩu văn hóa phẩm

Lệ phí
  1. Các loại ấn phẩm

1.1 Sách, báo, tạp chí các loại  mức thu  10.000 đồng/cuốn (tờ)

1.2 Tranh in, ảnh, lịch các loại mức thu 20.000 đồng/ cuốn (tờ)

1.3 Các loại ấn phẩm khác mức thu 5.000 đồng/tác phẩm

  1. Các sản phẩm nghe nhìn ghi trên mọi chất liệu

2.1 Phim truyện có độ dài đến 100 phút mức thu 50.000 đồng/tập

2.2 Phim truyện có độ dài từ 101 phút trở lên mức thu 80.000 đồng/tập

2.3 Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình…) có độ dài đến 60 phút mức thu 20.000 đồng/tập

2.4 Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình…) có độ dài từ 61 phút trở lên mức thu 40.000đồng/tập

2.5 Các loại khác (bao gồm cả sách điện tử) mức thu 20.000 đồng/tập

  1. Tác phẩm mỹ thuật trên mọi chất liệu

3.1 Tác phẩm mỹ thuật là đồ mới sản xuất mức thu 10.000đồng/tập

3.2 Tác phẩm mỹ thuật là đồ giả cổ mức thu 50.000đồng/tập

Kết quả việc thực hiện TTHC

Kết quả giám định

Căn cứ pháp lý

– Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Có hiệu lực từ ngày 01/6/2012.

– Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ Vắn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Có hiệu lực từ ngày 01/9/2012.

– Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06/12/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm. Có hiệu lực từ ngày 04/01/2007

Yêu cầu điều kiện

Không

Văn bản đính kèm