Thông tin cấp phép

Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang