Thông tin cấp phép

Giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm,ghi hình Ca múa nhạc và sân khấu