Thông tin cấp phép

Giấy phép triển lãm tác phẩm Nhiếp ảnh tại Hà Nội