Đấu thầu mua sắm công

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Cung cấp âm thanh, ánh sáng và nhạc cụ năm 2017

Văn bản đính kèm:

Tải về