Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói: Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với lĩnh vực cấp phép nghệ thuật biểu diễn, cấp phép cho triển lãm”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *