Thông báo

Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức và tiếp nhận hồ sơ; tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức đối với các trường hợp đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2017

6679-UBND_1

Văn bản đính kèm:

Tải về