Thông báo

Thông báo lịch tuyển dụng xét tuyển đặc cách viên chức đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội năm 2017

152-TB-SVHTT_1