Lĩnh vực văn hóa

Thông báo nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu

Thủ tục Thông báo nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu
Trình tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, nhận phiếu hẹn ngày trả kết quả thủ tục hành chính

– Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thụ lý và trả kết quả thủ tục hành chính theo hẹn.

Lĩnh vực

Văn hóa

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Biểu mẫu, tờ khai cần hoàn thành

(1) 01 văn bản thông báo của tổ chức (theo mẫu)

(2) Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang kèm theo danh mục nội dung chương trình được phê duyệt; giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang hoặc giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu)

(3)Danh mục nội dung chương gồm tên tác phẩm, tác giả và người biểu diễn (đối với chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép quy định tại Khoản 1 Điều 11, Khoản 1 Điều 13, Khoản 1 và 2 Điều 15 Nghị định số 79/ 2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại các Khoản 7 và 8 Điều 1 Nghị định 15 /2016/NĐ-CP)

(4) 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang       (đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định này nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội số 47 Hàng Dầu – Hà Nội

Thời hạn giải quyết

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lệ phí

Không

Kết quả việc thực hiện TTHC

Kết quả thẩm định

Căn cứ pháp lý

– Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính Phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

– Nghị định số 15/ 2016/NĐ-CP ngày 15/ 3/ 2016 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/ 10/ 2012 của Chính Phủ Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu;

– Thông tư số 01/ 2016/TT-BVHTTDL ngày 24/ 3/ 2016 của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/ 10/ 2012 của Chính Phủ Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu và Nghị định số 15/ 2016/NĐ-CP ngày 15/ 3/ 2016 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP

Yêu cầu điều kiện

Không

Văn bản đính kèm