Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền UBND cấp huyện)

Thủ tụcThủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền UBND cấp huyện)
Trình tự thực hiện
1Mục đích:

Quy định nội dung trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

2Phạm vi:

Tổ chức, cá nhân

3Nội dung quy trình
3.1Cơ sở pháp lý
 – Luật phòng chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12;

– Nghị định 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

– Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thet nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình

– Thông tư 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2010/TT-BVHTT

– Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3.2Thành phần hồ sơBản chínhBản sao
 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (Mẫu số M8b Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL)x 
 2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường hợp bị rách hoặc hư hỏng).x 
 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động được phê duyệt (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất) x
3.3Số lượng Hồ sơ
 1 bộ
3.4Thời gian xử lý hồ sơ
 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
3.5Nơi tiếp nhận và trả kết quả
 Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện
3.6Lệ phí
 Không quy định
3.7Quy trình xử lý công việc
 

TT

 

Trình tự

 

Trách nhiệm

Thời gianBiểu mẫu/kết quả
B1Tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ:

– Nếu hồ sơ thiếu, không hợp lệ: từ chối tiếp nhận và hướng dẫn tổ chức/công dân hoàn thiện hồ sơ

– Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn thẩm định

 

 

Tổ chức/công dân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1 ngàyThành phần hồ sơ theo mục 3.2

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B2Phân công công việc cho chuyên viên phòng VHTT xử lý hồ sơLãnh đạo phòng VHTT1 ngày 
B3Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ căn cứ vào các văn bản pháp quy, quy định, hướng dẫn tiến hành thẩm định:

– Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Có văn bản trả lời tổ chức/công dân đăng ký hoạt động và nêu rõ lý do

– Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: tiến hành hoàn thiện hồ sơ, dự thảo giấy chứng nhận trình gửi lãnh đạo phòng

 

 

 

 

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

9 ngày 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ trình;

Giấy chứng nhận (cấp lại)

 

 

B4Kiểm tra nội dung văn bản tham mưu:

– Nếu đủ điều kiện ký xác nhận hồ sơ trình lãnh đạo UBND quận/huyện phê duyệt

– Nếu chưa đủ điều kiện chuyển lại bước trước

 

Lãnh đạo phòng VHTT

1 ngày
B5Lãnh đạo UBND quận/huyện xem xét và ký phê duyệt

Trường họp không đồng ý chuyển lại lãnh đạo Phòng VHTT xử lý

Lãnh đạo UBND quận/ huyện 2 ngày
B6Tiếp nhận kết quả từ lãnh đạo:

–  Hoàn thiện hồ sơ vào sổ theo dõi

–  Lưu hồ sơ

Chuyên viên phòng VHTT1 ngày
B7Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức/công dân theo phiếu hẹn

(Yêu cầu Cơ sở được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản (kèm theo bản sao Giấy chứngp nhận đăng ký hoạt động được cấp lại) cho Phòng Văn hoá, Thông tin để theo dõi, quản lý)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
4.Biểu mẫu
 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (Mẫu số M8b Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL)
 2. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018

(Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ).

Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Đối tượng thực hiện
Biểu mẫu, tờ khai cần hoàn thành
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Lệ phí
Kết quả việc thực hiện TTHC
Căn cứ pháp lý
Yêu cầu điều kiện
Văn bản đính kèm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *