Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm

Thủ tụcThủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm
Trình tự thực hiện
1.Mục đích:

Quy định trình tự hồ sơ, thủ tục xét tặng Danh hiệu Gia đình Văn hóa hàng năm

2.Phạm vi:

Áp dụng với hộ gia đình

3.Nội dung quy trình
3.1Cơ sở pháp lý
 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

– Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3.2Thành phần hồ sơBản chínhBản sao
 1. Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa của Trưởng thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố (sau đây gọi chung là Trưởng khu dân cư).x 
 2. Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa của hộ gia đình; Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Gia đình văn hóa (Mẫu số 01, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CPx 
 3. Biên bản họp bình xét ở khu dân cư (Mẫu số 07, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CPx 
3.3Số lượng Hồ sơ
 01 bộ
3.4Thời gian xử lý hồ sơ
 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
3.5Nơi tiếp nhận và trả kết quả
 Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã
3.6Lệ phí
 Không quy định
3.7Quy trình xử lý công việc
TTTrình tựTrách nhiệmThời gianBiểu mẫu/kết quả
B1Tiếp nhận, kiểm tra đầu mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ: hướng dẫn tổ chức/công dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Chuyển hồ sơ đến cán bộ VHTT xã thẩm định

 

Tổ chức/công dân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

 

½ ngày

 

 

Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

Giấy tiếp  nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B2Thẩm định hồ sơ: Cán bộ VHTT xã thụ lý hồ sơ căn cứ các văn bản pháp quy, quy định, hướng dẫn… tiến hành thẩm định:

– Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy công nhận cần giải trình và bổ sung. Cán bộ thụ lý thông báo cho tổ chức/công dân biết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nêu rõ lý do)

– Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Hoàn thiện hồ sơ, dự thảo quyết định, giấy công nhận  trình lãnh đạo UBND xem xét

 

 

 

 

 

Cán bộ VHTT

 

 

 

 

 

3 ngày

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ trình;

Quyết định và Giấy công nhận Gia đình văn hóa

B3Lãnh đạo UBND xem xét và phê duyệtLãnh đạo UBND cấp xã1 ngày
B4Tiếp nhận kết quả từ lãnh đạo

– Hoàn thiện hồ sơ vào sổ theo dõi chuyên môn

– Lưu hồ sơ

 

Cán bộ VHTT

 

 

½ ngày

 

 

B5Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹnBộ phận tiếp nhận và trả kết quả
4.Biểu mẫu
 1. Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa của Trưởng thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố (sau đây gọi chung là Trưởng khu dân cư).
 2. Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa của hộ gia đình; Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Gia đình văn hóa (Mẫu số 01, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP
 3. Biên bản họp bình xét ở khu dân cư (Mẫu số 07, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP
 4. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018

(Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ).

Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Đối tượng thực hiện
Biểu mẫu, tờ khai cần hoàn thành
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Lệ phí
Kết quả việc thực hiện TTHC
Căn cứ pháp lý
Yêu cầu điều kiện
Văn bản đính kèm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *