Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Trình tự thực hiện
– Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo thông báo đến Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội chậm nhất là 15 ngày trước ngày tổ chức đoàn người quảng cáo.
– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội không đồng ý với thông báo thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lĩnh vực

Văn hóa

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Văn hóa và Thể thao

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, công dân

Biểu mẫu, tờ khai cần hoàn thành
– Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người quảng cáo nêu rõ: nội dung, hình thức, sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người quảng cáo, thời gian và lộ trình thực hiện.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, 47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thời hạn giải quyết
15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo.
Lệ phí

Không

Kết quả việc thực hiện TTHC
– Văn bản trả lời.
Căn cứ pháp lý
– Luật quảng cáo số: 16/2012/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.
– Nghị định 181/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.
– Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2016 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
– Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 Quy định chi tiết và Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo (có hiệu lực từ 01/02/2014).
– Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 20/1/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Yêu cầu điều kiện
a) Đoàn người thực hiện quảng cáo là đoàn người có từ ba người trở lên mặc trang phục hoặc mang theo hình ảnh, vật dụng thể hiện sản phẩm quảng cáo tại một địa điểm hoặc di chuyển trên đường giao thông; b) Đoàn người thực hiện quảng cáo phải bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội; tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo và quy định khác của pháp luật có liên quan; c) Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương về nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo, thời gian và lộ trình thực hiện chậm nhất là 15 ngày trước ngày thực hiện quảng cáo.
Văn bản đính kèm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *