Thông báo

Tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2017

Văn bản đính kèm:

Tải về